Konsultantske usluge u poslovima upravljanja otpadom

Scan metals, Novi Sad

Usluge

Čime se još bavimo?

Otkup sekundarnih sirovina (gvožđe, aluminijum, bakar, mesing, bronza, prohrom, olovo, kablovi…..)

Otkup i reciklaža Bele tehnike

Otkup i reciklaža Elektronskog otpada