O preduzeću Scan metals

O nama

Scan Metals” d.o.o. je firma koja je osnovana 2008. godine sa sedištem u Novom Sadu. Osnivač i vlasnik privrednog društva “Scan Metals” d.o.o. Novi Sad je Slaviša Ćirić.

Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama. Posedujemo potrebene dozvole za upravljanje otpadom. Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga i bakra.

Otkup sekundarnih sirovina vršimo od pravnih i fizičkih lica. Pored otkupa, takođe vršimo usluge konsaltinga. Transport sirovina se vrši specijalizovanim vozilima sa obučenom i opremljenom radnom snagom uz poštovanje svih zakonskih propisa.

Izdajemo dokument o kretanju otpada za svaki pojedinačni otkup sekundarnih sirovina. Većinu delatnosti obavljamo na teritoriji Vojvodine a za lokacije koje su udaljene, poslove obavljamo uz pomoć partner preduzeća.

Od 2012. godine proširujemo polje delatnosti i na električni i elektronski otpad. Ova kategorija otpada spada u najbrže rastuću kategoriju otpada i zato smo rešili da posebnu pažnju posvetimo upravljanjem tokovima opasnog otpada. U cilju davanja što kvalitetnije usluge, našim komitentima omogućili smo odnošenje električnog i elektronskog otpada sa njihovih adresa, sa našim vozilom i zaposlenim osobljem. Potrebno je da nas kontaktirate putem telefona 061/15-20-500 ili emaila info@scanmetals.rs, a mi ćemo zbrinuti Vaš otpad na adekvatan način.

Planovi preduzeća za budućnost usmereni su u pravcu povećanja kvaliteta poslovanja, proširenja kapaciteta, uvođenja novih tehnologija, zapošljavanja mladih stručnih lica i očuvanje životne sredine.

Usluge

Otkup sekundarnih sirovina (gvožđe, aluminijum, bakar, mesing, bronza, prohrom, olovo, kablovi…..)

Otkup i reciklaža Bele tehnike

Otkup i Elektronskog otpada

Usluge konsaltinga

SCAN METALS

KOMPANIJA ZA RECIKLAŽU ELEKTRONSKIH UREĐAJA SA NAJVIŠIM SERTIFIKATIMA